Presentació

Imatge de Wikipedia
Imatge de Wikipedia

El proper 3 de juliol  se celebrarà la Va Jornada sobre innovació a l'ensenyament de la Tecnologia amb el tema central:  "Tecno&FP"

Aquesta jornada pretén informar dels estudis de formació professional de l'àmbit cientificotecnològic al professorat de secundària i als orientadors educatius,  amb l'objectiu de donar a conèixer els detalls de l'actual formació professional. En els darrers anys s'han produït canvis legislatius, han aparegut noves titulacions i s'està implantant la modalitat dual. Per tal de poder fer una adequada orientació acadèmica i professional de l'alumnat que acaba l'ESO o el Batxillerat és convenient que el professorat i les persones orientadores siguin coneixedores d'aquests estudis. 

Reserva't la data a la teva agenda, i cap a Terrassa!!!!

Ens veiem el dia 3 de juliol a Terrassa. "Tecno&FPl!!!".