Jornades anteriors

Primeres Jornades sobre Innovació a l'ensenyament de la tecnologia: 

"Els reptes del nou currículum"
Lloc on es van realitzar: El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Terrassa Dates: 9 i 10 de maig de 2008 

II Jornades sobre Innovació a l'ensenyament de la Tecnologia:
"
Els reptes dels nous recursos"
Lloc on es van realitzar: El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Terrassa Dates: 7 i 8 de maig de 2010 

III Jornades sobre innovació a l'ensenyament de la tecnologia:
"
Energia sostenible per a tothom"
Lloc on es van realitzar: El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i CETIB
Terrassa Data: 5 de maig de 2012
Barcelona Data: 9 de maig de 2012 

IV Jornades sobre innovació a l'ensenyament de la tecnologia:
"
Posa't les piles per la tecnologia"
Lloc on es van realitzar: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. ESEIAAT
Terrassa Data: 1 de juliol de 2016