Va Jornada sobre innovació a l'ensenyament de la tecnologia                  "Tecno&FP"